{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_image”,”id”:”title-image”,”image”:””,”full_screen”:false,”full_screen_height”:””,”parallax”:false,”bleed”:””,”ken_burn”:””,”overlay”:””,”breadcrumbs”:false,”white”:true}},”section_czRCx”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_czRCx”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_Jb43A”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”VURnW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Foreninger”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_text_block”,”id”:”312V8″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Bevegelsens arbeid kommer til syne gjennom de ulike tiltakene og gjennom den frivillige innsatsen som organiseres på lokalt plan. Tilbudene og aktivitetene er mangfoldige med mål om å kunne engasjere og bidra der det er nødvendig. Nedenfor er noen av tiltakene som er initiert av bevegelsens frivillige. \n\n”}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_UgJSR”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_2wkeF”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image_box”,”id”:”Mm5YW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:”margin: 0 px;”,”image”:”https://usercontent.one/wp/www.dnhb.no/wp-content/uploads/2020/06/mung_logo.png|200|360|988&?media=1692606420#8243;,”link_type”:”classic”,”lightbox_animation”:”fade-in”,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:false,”link”:”mentorung.no”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false,”icon”:””,”style”:””,”icon_position”:””,”image_animation”:””,”icon_animation”:””,”thumb_size”:”large”,”icon_hidden”:true,”img_box_inner_caption”:true,”caption_img_box”:””,”alt”:””},{“component”:”hc_text_block”,”id”:”ACT9y”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”MentorUng er en frivillig forening som legger til rette for ungdoms ulike behov knyttet til studieforløp, sosialt fellesskap, etikk- og verdibasert utvikling. Organisasjonen målsetter en mentorordning for en bærekraftig generasjon som er inkluderende, verdiskapende for en selv og samfunnet. MentorUng fungerer som ressurssenter i form av rekruttering av frivillige mentorer og aktiviteter for enkeltpersoner, frivillige lag- og organisasjoner, samt skolesektoren. MentorUng har et landsdekkende aktivitetsområde etter samarbeid med lokale organisasjoner.\n”}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_LjTox”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image_box”,”id”:”S8OTM”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://usercontent.one/wp/www.dnhb.no/wp-content/uploads/2019/09/mangfoldhuset_logo.jpg|491|855|609&?media=1692606420#8243;,”link_type”:”classic”,”lightbox_animation”:””,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:false,”link”:”mangfoldhuset.no”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false,”icon”:””,”style”:””,”icon_position”:””,”image_animation”:””,”icon_animation”:””,”thumb_size”:”medium”,”icon_hidden”:true,”img_box_inner_caption”:true,”caption_img_box”:””,”alt”:””},{“component”:”hc_text_block”,”id”:”nQvdX”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:” \nMangfoldhuset er en frivillig forening med aktiviteter rettet mot alle samfunnsgrupper. Foreningen initierer møtesteder i lokalsamfunnet, styrker enkeltmenneskers medansvar og samfunnsengasjement og praktiserer inkludering, dialog og fellesskap gjennom ulike tilbud. Organisasjonen skal være et ressurssenter og et \”hus\” som fremmer engasjement og verdsetter et mangfold av kulturer, idéer, verdier og tilhørighet. Ved å legge til rette for kontakt og samhandling vil foreningen bidra til sosial utjevning og gjøre en selv og samfunnet bedre i stand til å møte felles utfordringer gjennom felles løsninger. “}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_8FEr5″,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image_box”,”id”:”HCVZ9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://usercontent.one/wp/www.dnhb.no/wp-content/uploads/2020/06/rgjestlogo.png|200|360|989&?media=1692606420#8243;,”link_type”:”classic”,”lightbox_animation”:””,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:false,”link”:”ramadangjest.no”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false,”icon”:””,”style”:””,”icon_position”:””,”image_animation”:””,”icon_animation”:””,”thumb_size”:”large”,”icon_hidden”:true,”img_box_inner_caption”:true,”caption_img_box”:””,”alt”:””},{“component”:”hc_text_block”,”id”:”mVNNi”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Norske muslimske ungdommer har tatt initiativ til foreningen, hvor man oppfordrer til invitasjon til middag hos en muslimsk troende, under fastemåneden Ramadan. Formålet er å skape interaksjon mellom mennesker, på tvers av tro, livssyn og bakgrunn gjennom delaktighet i høytiden Ramadan.\nInitiativtakerne tror en slik samhandling og sammenkomst bryter ned fordommer, øker kjennskap og styrker fredeligere sameksistens i samfunnet. Foreningen fokuserer på at samfunnet har mer å vinne på å møtes, der menneskers grunleggende fellesverdier spiller den største rollen.”}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_A5AiW”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image_box”,”id”:”d4FvA”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://usercontent.one/wp/www.dnhb.no/wp-content/uploads/2021/02/Çalışma-Yüzeyi-9-1024&?media=1692606420#215;599.png|2378|4065|1251″,”link_type”:”classic”,”lightbox_animation”:””,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:false,”link”:”zoomgjest.no”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false,”icon”:””,”style”:””,”icon_position”:””,”image_animation”:””,”icon_animation”:””,”thumb_size”:”large”,”icon_hidden”:true,”img_box_inner_caption”:true,”caption_img_box”:””,”alt”:””},{“component”:”hc_text_block”,”id”:”6aPnI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Vi er i en tidsperiode hvor nære relasjoner og samhold er satt på prøve. Vi opplever en ny era, hvor digital kommunikasjon har satt sitt preg på samfunnet, og i de fleste tilfeller revolusjonert definisjonen på mellommenneskelige relasjoner – et grunnleggende behov i alle sosiale samfunn. En slik utvikling kan forårsake ensomhet blant eldre, demotiverende hverdag blant familier og asosial utvikling blant ungdommen. En gruppe som kanskje blir hardest rammet er den nye befolkningen i Norge. For å motarbeide ensomheten og opprettholde det sosiale samholdet og fellesskapet blant befolkningen, har vi tatt et nytt steg i å etablere digitale kommunikasjonsbroer ved å besøke hverandre i det vi kaller for «ZoomGjest».Formålet med «ZoomGjest» er å opprettholde og øke kommunikasjonen mellom mennesker.”}]}]}],”section_settings”:””},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_qLRAA”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”cvPv4″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Initiativ”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_text_block”,”id”:”16ZlR”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Tiltakene initiert av bevegelses frivillige representerer mangfoldige lavterskeltilbud rettet mot ulike samfunnsgrupper. Man ønsker å engasjere mennesker til delaktighet i fellesskapet og ta del i samfunnsnyttige tiltak.”},{“component”:”hc_accordion”,”id”:”zEl2O”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”name_1″:”Barn og unge”,”icon_1″:””,”icon_style_1″:””,”icon_image_1″:””,”content_1″:[{“component”:”hc_text_block”,”id”:”RitI2″,”css_classes”:”text-s “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Barn og unge er selve fremtiden og det er de som skal ta over stafettpinnen etter dagens generasjon. Vi har alle derfor ansvar for å gi dem likeverdige muligheter og overrekke dem et bærekraftig samfunn hvor de kan utfolde seg. Frivillige i bevegelsen har derfor tatt initiativ til mange ulike arenaer hvor de kan møte andre og bli inkludert. DNHB er opptatt av å skape trygge, attraktive og inkluderende møteplasser for barn og unge, hvor de opplever mestring, utvikler sine ferdigheter og etablerer nye vennskap i et trygt sosial miljø.\nFølgende initiativ er tatt av frivillige i DNHB:\n\n”},{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”YEhDl”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”eFYId”,”icon”:”fa fa-child”,”text”:”Aktivitetshus for ungdom”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”617iM”,”icon”:”fa fa-paint-brush”,”text”:”Kunstklubb “},{“component”:”repeater_item”,”id”:”zOOYV”,”icon”:”fa fa-cutlery”,”text”:”Matkurs for ungdom”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”TRDKk”,”icon”:”fa fa-handshake-o”,”text”:”Mentorordning”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”QWmVC”,”icon”:”fa fa-bicycle”,”text”:”Sykkelklubb”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”R3fY1″,”icon”:”fa fa-video-camera”,”text”:”Kinokvelder og spillkvelder”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”c3WOj”,”icon”:”fa fa-home”,”text”:”Hytteturer”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”QhISq”,”icon”:”fa fa-reddit”,”text”:”Åpen Barnehage”}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:”text-s”,”list_style”:””}],”name_2″:”Mangfoldsarbeid”,”icon_2″:””,”icon_style_2″:””,”icon_image_2″:””,”content_2″:[{“component”:”hc_text_block”,”id”:”wxrh2″,”css_classes”:”text-s “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Samfunnet vårt består av et mangfold av mennesker med forskjellig bakgrunn og tilhørighet i språk, livssyn og kultur. Dette er en berikelse, men kan bli en utfordring hvis ikke alle er bevisst sitt eget ansvar og har et ønske om å leve sammen i respekt og åpenhet. Ved å legge til rette for møteplasser og arenaer som bringer sammen dette mangfoldet, ønsker vi å gi mulighet til at alle grupper i samfunnet får utnytte sine ressurser og involvere seg, samt oppleve gleden av å gjøre dette sammen med andre, side om side. Selve frivillighetsånden gjenspeiler denne tanken og frivillige i DNHB har tatt initiativ til en rekke tiltak innen mangfoldsarbeid:\n\n”},{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”bC75w”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”9Rfom”,”icon”:”fa fa-group”,”text”:”Aktivitetshus åpent for alle”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”lYPP9″,”icon”:”fa fa-microphone”,”text”:”Språk- og kulturfestival”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”WiIfp”,”icon”:”fa fa-commenting-o”,”text”:”Språkkurs”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”oz91P”,”icon”:”fa fa-signing”,”text”:”Strikkekafe”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”Q15lU”,”icon”:”fa fa-birthday-cake”,”text”:”Matkurs”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”SA1T1″,”icon”:”fa fa-coffee”,”text”:”Åpen Cafe”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”vEcUO”,”icon”:”fa fa-cutlery”,”text”:” Lørdagsfrokost / Søndagslunch”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”NUsOS”,”icon”:”fa fa-flag”,”text”:”Dragefest”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”qB8dt”,”icon”:”fa fa-shopping-basket”,”text”:”Tøyutlevering”}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:”text-s”,”list_style”:””}],”name_3″:”Dialogarbeid”,”icon_3″:””,”icon_style_3″:””,”icon_image_3″:””,”content_3″:[{“component”:”hc_text_block”,”id”:”58G30″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Dialog handler om å bygge broer. Dette er et viktig innsatsområde for å forebygge fremmedgjøring, rasisme og diskriminering. Målet med dialogaktivitetene i DNHB er å lære hverandre å kjenne, respektere hverandre og utvikle et fellesskap på tvers av forskjellige livssyn. Dette gir hver enkelt en mulighet til å utvikle sin naturlige identitet som et menneske fullt ut. Et slikt samfunn vil gi hver og en nok sikkerhet til å erkjenne og utfordre forskjellene mellom oss og bruke dette til å finne styrke og rikdom i forskjellene.\nDen viktigste arbeidsmetoden er dialog i alle dens former, hvor dette ikke er en dialog mellom religioner, men mellom mennesker av ulik overbevisning. Følgelig består dialog i vår forstand ikke bare av at folk snakker, men også at man deler hverandres gleder og sorger og betydningsfulle hendelser. Aktiviteter initiert av DNHB sine frivillige i denne sammenheng er mange:\n\n”},{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”wZ8br”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”cVHkj”,”icon”:”fa fa-comments-o”,”text”:”Dialogmiddager ved høytider og helligdager”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”NyjY8″,”icon”:”fa fa-handshake-o”,”text”:”Dialogmøter og -samtaler”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”T8Eph”,”icon”:”fa fa-binoculars”,”text”:”Kulturreiser”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”8ONM3″,”icon”:”fa fa-slideshare”,”text”:”Aktivitetstilbud ved høytider”}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:”text-s”,”list_style”:””}],”name_4″:”Humanitært arbeid”,”icon_4″:””,”icon_style_4″:””,”icon_image_4″:””,”content_4″:[{“component”:”hc_text_block”,”id”:”BoHba”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Humanitært arbeid er arbeid for at mennesker som på en eller annen måte lider, eller har det vanskelig, skal få et bedre liv. Svært mange mennesker i verden er i en vanskelig situasjon og er avhengig av hjelp for å kunne komme gjennom hverdagen. Humanitært arbeid er rettet mot fattige, nødlidende, syke, katastroferammede og liknende. For DNHB er det viktig å støtte med de ressurser man har til rådighet og vi oppfordrer aktivt våre frivillige til å støtte humanitært arbeid. Våre frivillige har initiert en rekke tiltak til folk i nød:\n \n”},{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”j65f9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”YNL1x”,”icon”:”fa fa-globe”,”text”:”Nødhjelp til trengende globalt”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”S0of0″,”icon”:”fa fa-map-o”,”text”:”Bistand til mennesker på flukt”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”OLPE0″,”icon”:”fa fa-refresh”,”text”:”Bistand til hjemløse og fattige”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”AbOSK”,”icon”:”fa fa-cubes”,”text”:”Nødhjelp etter krigs- og naturkatastrofer”}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:”text-s”,”list_style”:””}],”name_5″:”Flyktninger og innvandrere”,”icon_5″:””,”icon_style_5″:””,”icon_image_5″:””,”content_5″:[{“component”:”hc_text_block”,”id”:”xOsbg”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Det er alltid en stor omveltning å komme til et nytt land, og bakgrunn for reisen kan være mange. For at møtet skal være så godt som mulig, både for den som kommer og de som tar imot, er det viktig med kunnskap, innsikt og forståelse, samt god informasjon. Språkkompetanse, sosiale nettverk, tilgang til arbeid og følelsen av å ha et meningsfullt liv er avgjørende for god integrering og inkludering. DNHB sine frivillige har i denne sammenheng iverksatt en rekke tiltak:\n\n”},{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”dVIj0″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”4hnrD”,”icon”:”fa fa-font”,”text”:”Språkkurs”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”NADZN”,”icon”:”fa fa-laptop”,”text”:”Datakurs”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”rm7Fi”,”icon”:”fa fa-home”,”text”:”Aktiviteter og besøk til asylmottak”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”1TyD5″,”icon”:”fa fa-info”,”text”:”Informasjonstjeneste og veiledning”}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:”text-s”,”list_style”:””}],”name_6″:”Entreprenørskap”,”icon_6″:””,”icon_style_6″:””,”icon_image_6″:””,”content_6″:[{“component”:”hc_text_block”,”id”:”kDRMT”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Vi ønsker å inspirere både unge og andre i samfunnet til å tenke nytt og skape nye ideer og bidra med sin kompetanse. DNHB ønsker derfor å støtte entreprenører i oppbygging av deres egne virksomheter, slik at de kan utvikle seg faglig. Vi tenker det er viktig å øke konkurransedyktigheten til norske entreprenører på nasjonalt og internasjonalt plan, samt fremme og ivareta deres interesser i Norge og Europa. Entreprenørskap er også viktig for å bidra til sosial og økonomisk utvikling i Norge sett i lys av FN’s bærekraftsmål, hvor internasjonal samhandling gjennom nettverksbygging, kompetanseheving og rådgivning innen internasjonal virksomhet er stort satsingsområde.\nMange frivillige i DNHB er selv ressurssterke entreprenører som sammen med andre har tatt initiativ til flere tiltak:\n\n”},{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”Bzrqv”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”guoNg”,”icon”:”fa fa-gears”,”text”:”Handelskammer”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”qb5VH”,”icon”:”fa fa-wrench”,”text”:”Mentorordning for unge entreprenører”}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:”text-s”,”list_style”:””}],”name_7″:”Utdanning”,”icon_7″:””,”icon_style_7″:””,”icon_image_7″:””,”content_7″:[{“component”:”hc_text_block”,”id”:”q1epa”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Utdanning er ett av bevegelsens kjerneverdier og dermed et tiltaksområde hvor frivillige i bevegelsen har ønsket å engasjere seg. Initiativtakere har gjennom egen kompetanse og ressurser bidratt til etablering av samfunnsnyttige utdanningsinstitusjoner, som gjennom anerkjente pedagogiske tilbud er et supplerende alternativ til det offentlige barnehage- og skoletilbudet. “},{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”Jg2Ru”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”VsJtR”,”icon”:”fa fa-street-view”,”text”:”Barnehage”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”LmYA9″,”icon”:”fa fa-mortar-board”,”text”:”Grunnskole”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”wjw6k”,”icon”:”fa fa-book”,”text”:”Leksehjelptilbud”}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:””,”list_style”:””}],”name_8″:””,”icon_8″:””,”icon_style_8″:””,”icon_image_8″:””,”content_8″:[],”name_9″:””,”icon_9″:””,”icon_style_9″:””,”icon_image_9″:””,”content_9″:[],”name_10″:””,”icon_10″:””,”icon_style_10″:””,”icon_image_10″:””,”content_10″:[],”open_type”:””,”time”:””,”open”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“lightbox”:”jquery.magnific-popup.min.js”,”components”:”jquery.tab-accordion.js”},”css”:{“lightbox”:”scripts/magnific-popup.css”,”components”:”css/components.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]}}