Markering av FNs internasjonal dag for eldre

Yoga takes you into the present moment. The only place where life exists.

Mangfoldshuset skal i samarbeid med Knutepunkt Åskollen markere FNs internasjonal dag for eldre i Kafe område hos Åskollen bo- og servicesenter.