Tidligere
aktiviteter

Kommende aktiviteter

Ditt
prosjektforslag

Bli
frivillig

Vi er glade for å ha gledet andre:

0
Timer med frivillig arbeid i 2022
0
Du finner oss i antall byer
0
Prosjekt og aktiviteter

En uforglemmelig Eid- feiring med Jonas Gahr Støre

 

Vi er utrolig stolte og beæret over å dele en spesiell minne fra Eid-feiringen som tok sted i år. Denne gledelige begivenheten ble enda mer minneverdig da vi fikk besøk av Statsminister, Jonas Gahr Støre.

Statsministeren deltok i feiringen sammen med oss og uttrykte sin takknemlighet for det mangfoldige og inkluderende miljøet vi fremmer. Det var en fantastisk anledning som knyttet oss alle sammen i en atmosfære av fellesskap og glede.

Hizmet Verdier

Hizmet-bevegelsen er en samfunnsbevegelse dedikert til idealene å leve sammen i fred og tjene menneskeheten. Den arbeider innen rammeverket av sosialt ansvar og filantropi. Bevegelsen fokuserer på konseptet selvoppofrende frivillighet, og prioriterer utdannelse, dialog og humanitær hjelp i sine aktiviteter. Den er en fredelig bevegelse som omfavner religiøst, sosialt og kulturelt mangfold, og er inspirert av islamske og universelle humanitære verdier.

“Fethullah Gülen er også blitt forfulgt, som fleste fredsbudbringere i historien har blitt! Jeg skrev biografien til Fethullah Gülen for å vitne om sannheten”

– Jon Pahl
Norskættet akademiker, historiker, forsker, aktivist, prest og forfatter.

Det var veldig spennende å møte en person som var opptatt av å møte kirken og kristne. Han var kjempe engasjert i dialog. Dialog var alltid et tema i samtalene våres. Gulen var ikke tema i selve samtalene, men det å åpne seg for andre, og prøve å overkomme fordommene var noen få temaet vi drøftet hele tiden. Det å tenke nytt, kanskje for å lage en ny historie, det var det vi snakket om. Men jeg spurte hele tiden, hva er bak dette her? Hvor kommer dette sterke engasjementet fra? Hvilke kilder er det som brukes i disiplin som former samtalene våres, som danner dialog. En av disse kildene er Fethullah Gulen.

– Dag Aakre 
27.01.2022

Deltakelse på personlig nivå

Mennesker deltar frivillig i både landsrådet og rådsforsamlingen, som betyr at sammensetningen av gruppene kan variere. De engasjerte er fra alle samfunnslag med en mangfoldig bakgrunn og kompetanse. 

Siden DNHB er interaktiv og mangfoldig, som kommer til syne i synergien som følger av konsultasjonene og aktivitetene, er ingen enkeltindivid representant for bevegelsen. Dette gir en god indikasjon på hvordan bevegelsen fungerer, der grasrota og det frivillige engasjementet utgjør sjelen i bevegelsen.

Meld deg på