Kontakt Oss

Den Norske Hizmetbevegelsen sitt arbeid baserer seg på tiltakene og prosjektene som blir initiert av de frivillige i de ulike fylkesregionene. Det hender også at man fra konsultasjonene på nasjonalt og regionalt plan tar med seg en god ide tilbake til regionen og introduserer det til de frivillige lokalt. Da er det opp til fylkesregionene på lokalt plan å avgjøre om forslaget er gjennomførbart og funksjonelt eller ikke. Per i dag er frivillige aktive i følgende fylkesregioner med ulike initiativ

E-POST

FORNAVN

ETTERNAVN

HENVENDELSEN GJELDER

HENDEVELSE