Bli Frivillig

Frivillighet er en fin måte å bidra til samfunnet du er en del av. Det styrker også ens tilhørighet og tilknytning til samfunnet og utvider ens støttenettverk. Samtidig blir man engasjert i andres interesser og bidrar til mangfoldighet. Å være en del av et team er ekstremt gunstig og gir en følelse av tilhørighet og en forbindelse til andre. Selv om frivillighet noen ganger kan være krevende, genererer det en enorm følelse av prestasjon og oppfyllelse når du føler at du har gjort en forskjell for noen – uansett hvor stor eller liten det måtte være.

Mangfoldhuset

Mangfoldhuset Oslo er en ideell frivillig organisasjon etablert i Oslo i 2009. Organisasjonens formål er å arbeide for å fremme sosial utjevning. Vi vil skape møtesteder i lokalsamfunnet, styrke enkeltmenneskers medansvar og samfunnsengasjement og praktiserer inkludering, dialog og fellesskap.

Mentorung

MentorUng (MU), er en frivillig organisasjon som legger til rette for ungdoms ulike behov knyttet til studieforløp, sosialt fellesskap, etikk- og verdibasert utvikling. Organisasjonen målsetter en mentorordning for en bærekraftig generasjon som er inkluderende, verdiskapende for en selv og samfunnet.

Hjelpeth

Å bygge en bedre, mer velstående og fredelig verden!
Arbeidsområdene våre er fattigdom og katastrofehjelp. HETH tar sikte på å hjelpe mennesker med å bekjempe fattigdom, redusere sosial urettferdighet, krig, forfølgelse og gi støtte til mennesker som ikke har tilgang til grunnleggende rettigheter.

Zoom Gjest

…For å motarbeide ensomheten og opprettholde det sosiale samholdet og fellesskapet blant befolkningen, har vi tatt et nytt steg i å etablere digitale kommunikasjonsbroer ved å besøke hverandre i det vi kaller for «ZoomGjest».

Ramadan Gjest

I det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet verdsetter vi først og fremst mennesket i seg selv og dialogen mellom forskjellige kulturer, livssyn, religioner, ideer og holdninger…