Spørreundersøkelse

Velkommen til vår spørreundersøkelse for Hizmet bevegelsens deltakere i Norge, som utføres av DNHB.
Vi inviterer deg til å svare på spørsmålene i undersøkelsen ved å velge ditt språk.