{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_base”,”id”:”title-base”,”image”:””,”breadcrumbs”:true,”white”:true}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_E2vOZ”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_subtitle”,”id”:”0cKr9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”title”:”DNHBs kondolansemelding og fordømmelse av drapene i Frankrike.”,”subtitle”:”30. oktober 2020″,”icon”:””,”style”:”base”,”alignment”:”text-left”,”scroll_top”:true}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_hpOe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_text_block”,”id”:”5Q46L”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Den Norske Hizmetbevegelsen fordømmer på det sterkeste terrorhandlingene som ble utført i Frankrike, Nice. Vi understreker at all form for radikalisering er uakseptabelt og med en forent innsats, må slike handlinger fordømmes av politiske og religiøse ledere over hele verden. Samtidig vil vi også understreke viktigheten av respekten for hverandres hellige.\n\nEt brutalt angrep på et hellig sted, hvor menneskeliv går tapt, kan ikke begrunnes med eller være inspirert av hverken religiøse, humane eller moralske verdier. \n\nPå vegne av alle i DNHB forenes vi sterkt rundt det faktum at en muslim kan ikke være en terrorist, akkurat som en terrorist ikke kan være en muslim. \n\nDet er en realitet at terrorisme er et bittert resultat av polarisering og fremmedgjøring. \nVerden bør være et sted hvor diskriminering og hat nedkjempes med sterke forenende budskap, hvor vi fremmer medmenneskelig solidaritet og verdien av fredelig sameksistens. I DNHB er vi derfor tydelige og jobber målrettet for å øke dialog og for å bekjempe radikalisme ved å fronte solidaritet og samhold.\n\n\nFor å påpeke viktigheten og nødvendigheten av en samstemt stemme mot radikalisering vil vi også trekke frem og bevisstgjøre ståstedet til både Fethullah Gülen og Hizmetbevegelsen, som uttrykker seg slik til Wall Street Journal – Opinion med følgende tema: \n\n«Muslimer må bekjempe de ekstremistiske kreftene.»\n\n«Det er ikke rettferdig å klandre islam for grusomhetene som voldelige radikale utøver. Men når terrorister hevder eierskap til en muslimsk «forkledning» og proklamerer denne identiteten, må trosmedlemmer av Islam gjøre alt i sin makt for å forhindre at disse ødeleggende kreftene sprer seg i våre samfunn. Hvis vi ikke gjør det, vil vi være delvis ansvarlige for det påførte bildet på vår fredelige tro.»\n\nMed et håp om en felles seier mot ondskap og hat, går våre dypeste kondolanser og medfølelse til de etterlatte og det franske folket.”}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]}}