{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_base”,”id”:”title-base”,”image”:””,”breadcrumbs”:true,”white”:true}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_o4LOw”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”text-center “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_text_block”,”id”:”QJ4Ld”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Den Norske Hizmetbevegelsen sitt arbeid baserer seg på tiltakene og prosjektene som blir initiert av de frivillige i de ulike fylkesregionene. Det hender også at man fra konsultasjonene på nasjonalt og regionalt plan tar med seg en god ide tilbake til regionen og introduserer det til de frivillige lokalt. Da er det opp til fylkesregionene på lokalt plan å avgjøre om forslaget er gjennomførbart og funksjonelt eller ikke. Per i dag er frivillige aktive i følgende fylkesregioner med ulike initiativ.”},{“component”:”hc_text_block”,”id”:”ADM7h”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Har du lyst til å bli bedre kjent med oss? \nHer finner du kontaktinformasjonen du trenger.\nKontakt oss i fylket der du bor.”},{“component”:”hc_space”,”id”:”tys4R”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”s”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”IXpii”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”style”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_1vdO0″,”column_width”:”col-md-4″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”11ODj”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Oslo”,”tag”:”h3″},{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”WnK14″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”epJKf”,”icon”:”fa fa-user”,”text”:”Firat Bahcivan”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”7SQox”,”icon”:”fa fa-envelope-o”,”text”:”oslo@dnhb.no”}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:””,”list_style”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_zNq7c”,”column_width”:”col-md-4″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”FVC0B”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Viken (Moss) “,”tag”:”h3″},{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”HHLGf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”NQgZN”,”icon”:”fa fa-user”,”text”:”Engin Tenekeci “},{“component”:”repeater_item”,”id”:”N0Q64″,”icon”:”fa fa-envelope-o”,”text”:”viken.m@dnhb.no”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”Iwppx”,”icon”:””,”text”:””}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:””,”list_style”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_f5iuR”,”column_width”:”col-md-4″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”HtsJ9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Viken (Drammen)”,”tag”:”h3″},{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”XGBjV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”Mhisn”,”icon”:”fa fa-user”,”text”:”Hadi Aker “},{“component”:”repeater_item”,”id”:”o3vAN”,”icon”:”fa fa-envelope-o”,”text”:”viken.d@dnhb.no”}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:””,”list_style”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_sCpUD”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”hidden-xs hidden-sm “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”uhc2u”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_P7CP1″,”column_width”:”col-md-4″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”GU2oA”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Agder (Kristiansand)”,”tag”:”h3″},{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”OF4sP”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”6CJtx”,”icon”:”fa fa-user”,”text”:”Tahir Aslan”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”JJvep”,”icon”:”fa fa-envelope-o”,”text”:”agder.k@dnhb.no”}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:””,”list_style”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_WK50x”,”column_width”:”col-md-4″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”zVAeC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Hordaland”,”tag”:”h3″},{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”PLqlX”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”XrFjO”,”icon”:”fa fa-user”,”text”:”Ahmet Pesen”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”aljxx”,”icon”:”fa fa-user”,”text”:”Emine Selayet”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”KPaYc”,”icon”:”fa fa-envelope-o”,”text”:”hordaland@dnhb.no”}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:””,”list_style”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_6DOOl”,”column_width”:”col-md-4″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”v7lG1″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Rogaland”,”tag”:”h3″},{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”5Yio1″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”RPKTa”,”icon”:”fa fa-user”,”text”:”Cuma Arslan”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”zuqnw”,”icon”:”fa fa-envelope-o”,”text”:”rogaland@dnhb.no”}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:””,”list_style”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_XxXrc”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”hidden-xs hidden-sm “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”r42w1″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_YuyVH”,”column_width”:”col-md-4″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”pCkkQ”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Telemark (Porsgrunn)”,”tag”:”h3″},{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”xz7Xk”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”ZCGPr”,”icon”:”fa fa-user”,”text”:”Necati Balkan”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”xNwEZ”,”icon”:”fa fa-envelope-o”,”text”:”telemark.p@dnhb.no”}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:””,”list_style”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_q5VNo”,”column_width”:”col-md-4″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”lvui2″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Telemark (Larvik)”,”tag”:”h3″},{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”Rd2YM”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”mY4Rn”,”icon”:”fa fa-user”,”text”:”Mazhar Yavuz”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”rbSL4″,”icon”:”fa fa-envelope-o”,”text”:”telemark.l@dnhb.no”}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:””,”list_style”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_O4Fwa”,”column_width”:”col-md-4″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”XLcU6″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Nordland”,”tag”:”h3″},{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”oNrN7″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”gl71e”,”icon”:”fa fa-user”,”text”:”Elif Zeynep Turkoglu”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”JKKdT”,”icon”:”fa fa-user”,”text”:”Aytac Søzel”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”s29uo”,”icon”:”fa fa-envelope-o”,”text”:”nordland@dnhb.no”}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:””,”list_style”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_izVge”,”column_width”:”col-md-4″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”LoYJO”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Trøndelag”,”tag”:”h3″},{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”yLKvd”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”WalAD”,”icon”:”fa fa-user”,”text”:”Ibrahim Arslan”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”ELqM8″,”icon”:”fa fa-envelope-o”,”text”:”trondelag@dnhb.no”}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:””,”list_style”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_ZlrdX”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”hidden-xs hidden-sm “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”ionfE”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_xQy31″,”column_width”:”col-md-4″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_gswE1″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”xn4av”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”s”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”ENqhP”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”style”:””},{“component”:”hc_text_block”,”id”:”EwMRs”,”css_classes”:”text-center “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Ved eventuelle andre henvendelser og spørsmål kan du benytte vårt kontaktskjema eller kontakte:”},{“component”:”hc_separator”,”id”:”RPXap”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”style”:””},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_0puAb”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”text-center “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”ad724″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”L4ses”,”icon”:”fa fa-user”,”text”:”Fatih M. Deveci, sekretær”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”ii6XG”,”icon”:”fa fa-envelope-o”,”text”:” fatih.deveci@dnhb.no “}],”alignment”:”text-center”,”icon_size”:””,”list_style”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”rfM4p”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”style”:””}]}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_qixPw”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”boxed-inverse “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”AQ6dG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Kontaktskjema”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_contact_form”,”id”:”A78cI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”IrwNQ”,”input_type”:”text”,”column”:”col-md-12″,”required”:true,”text”:”Navn”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”UM1OT”,”input_type”:”text”,”column”:”col-md-12″,”required”:true,”text”:”Etternavn”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”oHndm”,”input_type”:”email”,”column”:”col-md-12″,”required”:true,”text”:”Epost”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”CE0SN”,”input_type”:”textarea”,”column”:”col-md-12″,”required”:true,”text”:”Melding”}],”recipient_email”:”fatih.deveci@dnhb.no”,”subject”:”Kontaktskjema”,”label”:false,”placeholder”:true,”button_text”:”Send melding”,”button_style”:”square”,”button_dimensions”:””,”button_animation”:false,”button_position”:”left”,”button_icon”:””,”recaptcha”:””,”success_message”:”Takk vi har mottat din melding”,”error_message”:”Det oppsto en feil”}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“contact_form”:”php/contact-form.js”,”datepicker”:”php/datepicker.min.js”},”css”:{“contact_form”:”scripts/php/contact-form.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]}}