{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_base”,”id”:”title-base”,”image”:””,”breadcrumbs”:true,”white”:true}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_tJ4A8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_text_block”,”id”:”RmsPn”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”De som er aktive i bevegelsen er samfunnsbevisste og frivillig engasjerte. De deltar i samfunnet, de påtar seg samfunnsansvar i lag og foreninger, i sosiale og kulturelle prosjekter på en rekke måter. Frivillig arbeid er en av de viktigste komponentene i et fungerende samfunn. Samfunnsengasjement innebærer å ta ansvar for ens egne interesser og behov, samtidig som man tar ansvar for samfunnsindivider og samfunnet som helhet. Bevegelsen har utspring i ønsket om å støtte andre som trenger en hjelpende hånd, samt å møte individuelle behov for å være nyttig og en ressurs i samfunnet.\n\n\n”}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]}}