{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_base”,”id”:”title-base”,”image”:””,”breadcrumbs”:true,”white”:true}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_EtUqP”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_text_block”,”id”:”E6KRR”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Det er alltid mulighet og behov for flere frivillige i bevegelsens mange samfunnsinitiativ, både på nasjonalt og lokalt plan. Ulike prosjekter og tiltak som allerede er initiert av bevegelsens frivillige har blitt en virkelighet takket være deres personlige engasjement, og ikke minst deres bidrag av kompetanse og ressurser innen ulike felt. \n\nFor mer informasjon og ønske om dialog rundt hva du kan bidra med, ta gjerne kontakt med de ulike fylkesregionene eller med sekretariatet på nasjonalt nivå.\n”},{“component”:”hc_space”,”id”:”xEnsW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:””,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_1MzmL”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”boxed-inverse “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”qsE2V”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Registrer din kontaktinfo”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_contact_form”,”id”:”yTrt7″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”MH6rL”,”input_type”:”text”,”column”:”col-md-12″,”required”:false,”text”:”Navn”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”inGhh”,”input_type”:”text”,”column”:”col-md-12″,”required”:false,”text”:”Etternavn”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”9Gfc4″,”input_type”:”number”,”column”:”col-md-12″,”required”:false,”text”:”Telefon nr.”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”3S2Xm”,”input_type”:”email”,”column”:”col-md-12″,”required”:false,”text”:”E-post”}],”recipient_email”:””,”subject”:””,”label”:false,”placeholder”:true,”button_text”:”Send”,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:””,”button_animation”:false,”button_position”:”left”,”button_icon”:””,”recaptcha”:””,”success_message”:”Congratulations. Your message has been sent successfully.”,”error_message”:”Error, please retry. Your message has not been sent.”}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“contact_form”:”php/contact-form.js”,”datepicker”:”php/datepicker.min.js”},”css”:{“contact_form”:”scripts/php/contact-form.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]}}