SAMMEN MOT TERROR


SAMMEN MOT TERROR

Den Norske Hizmetbevegelsens frivillige i samarbeid med Trefoldighet, Grorud menighet, Nidarosdomen / Nidaros Cathedral, Egge og Steinkjer kirker, Bragernes kirke, En Verden i Dialog - EVID - Oslo, Løvstakksiden menighet, Sankt Markus Kirke og ulike muslimgrupper viste solidaritet og sto opp mot terrorisme og polarisering i etterkant av terrorangrepet mot en kirke i Nice.
Dialog og brobygging mellom ulike religioner, kulturer og livssyn er viktig for utviklingen av mangfoldssamfunnet vi lever i. En fredeligere verden er kun oppnåelig med et samfunn som løfter opp hverandre positivt til enhver tid.

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide